Uteliaisuus on vahvuus

Uteliaisuudella on jostain syystä huono maine. Uteliasta ihmistä pidetään tungettelevana, tirkistelevänä, nuuskivana, kyyläävänä. Siitä katsotaan olevan haittaa sosiaalisissa suhteissa, moni ystävyys on loppunut liian pitkälle menneeseen uteliaisuuteen.

Uteliaisuus on saattanut tappaa kissan, mutta se auttaa sinua elämään onnellisempaa ja onnistuneempaa elämää. Yksittäisissä tapauksissa uteliaisuudesta voi olla haittaa, mutta yleisellä tasolla asia on päinvastoin.

Uteliaisuus on nimittäin luonteenpiirre, joka on auttanut ihmistä kaikkina aikoina kehittymään. Uteliaisuus on osittain perinnöllistä, mutta siihen vaikuttaa myös ympäristö sekä perimän ja ympäristön keskinäinen vaikutus.

Yleisesti käytetyn Martin Seligmanin käsitteistön mukaan uteliaisuus on yksi 24 luonteenvahvuudesta. Muita ovat esimerkiksi rehellisyys, itsehillintä, nöyryys, luovuus, rakkaus, tunneäly, optimismi ja usko.

Uteliaisuus voi siis olla vahvuus. Se voi joskus olla jopa suurin vahvuutesi.

Albert Einstein on esimerkiksi todennut:” Minulla ei ole mitään erityistä kykyä, olen vain intohimoisen utelias.”

Uteliaisuus on halua etsiä, selvittää ja tietää asioita. Korkea uteliaisuus on yhdistettävissä hyvään akateemiseen menestykseen ja älykkyyteen. Uteliaisuus onkin yksi kaikkien suurten ajattelijoiden ja luovien henkilöiden perusominaisuuksia.

Uteliaisuus on kysymysten esittämistä

Lapsilla on uskomattoman utelias mieli. ”Miksi?” he kysyvät toistuvasti. He tutkivat uusia asioita vain siksi, että he haluavat tietää. Tutkijat yrittivät selvittää, kuinka usein lapset kyselevät. Osoittautui, että paljon: lapset kysyvät keskimäärin 107 kysymystä tunnissa!

Mutta jossain vaiheessa, kun olemme opiskelleet ja eläneet pari vuosikymmentä, uteliaisuus vähitellen katoaa. Näyttää siltä, ​​että aikuisina meillä on taipumus pudota lukkiutuneisiin ja mukaviin ajattelumalleihin.

Kun vanhenemme, kadotamme uteliaisuutemme. Lopetamme kysymysten esittämisen, koska opimme, että se saa meidät näyttämään tyhmiltä. Lopetamme itsemme asettamisen tilanteisiin, joissa olemme avoimia epävarmuudelle – ja siten haavoittuvia.

Uteliaisuus kannattaa

Vanhuus alkaa, kun uteliaisuus on kadonnut. José Saramago

Uteliaisuudella on tutkimuksissa todettu olevan monia hyviä vaikutuksia.

Uteliaisuus pitää sinut nuorena. Tutkimukset osoittavat, että ihmetyksen tunteen ylläpito koko elämän ajan auttaa ihmisiä pysymään nuorina. Tunnemme varmaan kaikki hyvinvoivia vanhoja ihmisiä, jotka virkeinä seuraavat maailmaa ja sen menoa ympärillään. Korkea uteliaisuus lisää pitkä iän todennäköisyyttä.

Dagny Carlsson on kova täti. Niin 107-vuotias ruotsalainen kuvailee itseään blogissaan.

Hän aloitti sen kirjoittamisen 99-vuotiaana. Silloin hän sai ensimmäisen tietokoneensa sisarenpojaltaan ja meni tietokonekurssille.

Nyt 107-vuotias Carlsson on tiettävästi maailman vanhin bloggaaja. Tähän mennessä hän on kirjoittanut yli 30 000 tekstiä, joilla on ollut lähes neljä miljoonaa lukijaa

”Täytyy myös seurata, mitä maailmassa tapahtuu, jotta asioista voi keskustella. Jos ei pysy mukana, ei pysty juttelemaan ihmisten kanssa.”

Korkean ikänsä salaisuudeksi Carlsson on kertonut hyvät geenit ja uteliaisuuden.  (Lainaukset sanomalehti Kalevasta 22.11.2019 )

Uteliaisuus auttaa oppimaan. On vahvaa näyttöä siitä, että uteliaisuus auttaa sinua muistamaan paremmin uutta tietoa. Mitä uteliaampi olet jostakin asiasta, sitä todennäköisemmin muistat sen.  ”Uteliaisuus näyttää siirtävän aivot tilaan, jossa se on valmis vastaanottamaan ja oppimaan mitä tahansa tietoa”, sanoo erästä tutkimusta johtanut professori Matthias Gruber Kalifornian yliopistosta.

Aivokuvaukset osoittivat, että uteliaisuuden herätessä myös ihmisten mielihyväkeskus aktivoitui. Se viittaa siihen, että uteliaisuus on ihmiselle palkitsevaa.

Uteliaisuus lisää onnekkuutta. Onni ei tapahdu tyhjiössä. Onnekkuus lisääntyy, kun lähdet kotoa. Ole utelias, sano kyllä kutsuille, kokeile uusia harrastuksia, tapaa uusia ihmisiä.

 Onnekkaat ihmiset ovat taitavia luomaan ja huomaamaan sattuman tuomia mahdollisuuksia ja toimimaan niiden mukaan. He tekevät tätä eri tavoin, verkostoitumalla, omaksumalla rennon otteen elämään ja olemalla avoin uusille kokemuksille. He pyrkivät maksimoimaan sattuman mahdollisuudet.

Uteliaisuus on luovuuden perusta.  Kaikki maailman suurimmat innovaattorit, keksijät ja tiedemiehet ovat intohimoisen uteliaita ja joskus jopa tungettelevia tai ärsyttäviä. He lähestyvät tilanteita ja ongelmia avoimella, lapsenomaisella mielellä, jota ei rajoita jäykkyys tai ennakkoluulot. Uteliaisuuden innoittamana he kysyvät hulluja kysymyksiä ja löytävät niiden avulla täysin uudenlaisia ratkaisuja.

Uteliaisuus edistää henkilösuhteita. Kun olet aidosti kiinnostunut ja utelias toisen ihmisen elämästä, sinulla on paremmat mahdollisuudet luoda hyvä ja vakaa henkilösuhde häneen.

Uteliaisuutta voi kehittää

Jos toteat, että olet kadottanut aikaisemman lapsenomaisen kiinnostuksesi elämään ja sen tapahtumiin, ei hätää. Uteliaisuutta on mahdollista lisätä muutamilla yksinkertaisilla keinoilla.

  • Ala kysyä. Voit ryhtyä systemaattisesti kysymään itseltäsi Miksi? tai Miten? kun luet tai katselet jotain tai keskustelet muiden kanssa. Muista, ettei ole tyhmiä kysymyksiä.
  • Avarra kokemusmaailmaasi. Valitse kirjoja, TV-ohjelmia ja mediaa, joita ei normaalisti lue tai seuraa.
  • Tutustu uusiin ihmisiin. Etsiydy ryhmiin, joissa et yleensä ole ja tutustu lähemmin joihinkin uusiin ihmiseen. Yritä oppia ymmärtämään heidän ajatteluaan ja tapojaan.
  • Irtaannu rutiineistasi. Tee välillä päivittäisiä asioita eri tavalla, mieti onko kaikki tekemäsi tarpeellista tai järkevää vai voisitko toimia jollakin toisella tavalla.
  • Ole avoin kaikelle uudelle. Älä anna ensivaikutelman viedä sinua harhaan, pohdi ja tutustu asiaan ensin. Anna uusille mahdollisuuksille tilaisuus.
  • Perehdy syvällisesti johonkin uuteen asiaan. Uskalla avata uusia ovia.

Uteliaisuus johtaa meidät jatkuvasti uusille poluille. Walt Disney

Tallennettu kategorioihin Ajattelu, Luovuus, Onni, Onnistuminen, Persoonallisuus | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Et tarvitse täydellistä alkua

On tavallista, että kun sinulla on joku tavoite, esimerkiksi laihtua 10 kiloa, pudottaa golftasoitusta viidellä, perustaa yritys tai aloittaa podcast, yhtenä keinona aloittaa etsit tuttavapiiristä, lähiympäristöstäsi tai julkisuudesta jonkun henkilön, joka jo on tehnyt sen ja yrität sitten tehdä samalla tavalla.

Ja usein jonkun lähipiirin tai julkisuuden henkilön esimerkki yleensäkin saa meidät ajattelemaan omien tapojemme muuttamista tai uusien tavoitteiden asettamista.

Mallin ottaminen muista ei ole huono keino. Muiden, asiassa onnistuneiden ihmisten kokemukset voivat auttaa ja nopeuttaa omaa oppimistasi ja alkuun pääsyä. Muilta oppiminen on tavallinen keino oppia.

Mutta tässä toimintamallissa on ainakin yksi ongelma. Se miten jotkut menestyneet henkilöt toimivat tänään, ei välttämättä ole se tapa, jolla he aikanaan aloittivat. Ja vaikka he kertovat, miten aikanaan aloittivat, se ei välttämättä pidä täysin paikkaansa. Jokainen tapaus on myös omanlaisensa, eikä sellaisenaan sovi sinun tarkoituksiisi.

Ja matka erinomaisuuteen on pitkä.

Jos asetat tavoitteeksesi ”olla hämmästyttävä”, on erittäin vaikeaa aloittaa. Seth Godin

Kun vertaat omaa tilannettasi johonkin asiassa onnistuneeseen henkilöön, voi myös tuntua, että sinulta puuttuu tarvittavia resursseja ja ominaisuuksia aloittaa. Ajattelet, että sinun pitää hankkia paljon uusia taitoja tai ostaa uusia tavaroita, jotta pääset riittävälle tasolle ja voit ottaa edes ensimmäisen askeleen tavoitteesi suuntaan.

Jos aiot parantaa golfiasi ja pudottaa tasoitustasi viidellä ja seuraat itseäsi parempia pelaajia, voi tuntua siltä, että sinun pitää hankkia samanlaisia uusia mailoja tai käyttää sellaisia palloja, joilla nämä pelaavat. Mutta todellisuudessa he ovat ehkä aloittaneet aivan samanlaisilla välineillä, mitä sinulla nyt on. Sinun kannattaakin aloittaa tavoitteeseesi pyrkiminen vain alkamalla harjoitella enemmän.

Tai jos pyrit nostamaan kuntoasi aloittamalla lenkkeilyn, et tarvitse uusia huipputason juoksukenkiä. Aloittaessasi laihduttamisen sinun ei tarvitse liittyä johonkin maksulliseen ryhmään, vaan aloittaa vaikka syömällä enemmän kasviksia. Äläkä lykkää uuden yrityksesi nettisivujen lanseerausta, jos et heti löydä mielestäsi täydellistä logoa.

Näistä resurssien tai taitojen puutteista voi kuitenkin muodostua sinulle syy lykätä aloittamista. Ne voivat estää sinua aloittamasta ja tekemästä tavoitteen saavuttamiseen liittyvää kovaa työtä.

Mutta et tarvitse täydellistä alkua onnistuaksesi pitkällä aikavälillä.

Jos et pysty aloittamaan mielestäsi täydellisellä tavalla, älä anna sen estää sinua lähtemästä liikkeelle. Epätäydellistä alkua, ilman täydellisiä varusteita tai taitoja, voit aina parantaa saamasi palautteen ja kokemusten mukaan myöhemmin. Täydellisen aloittamisen ja suunnitelman pakkomielle voi kuitenkin estää sinua aloittamasta koskaan.

Anna ensimmäisen onnistumisesi olla vain aloittamisen. Anna unelmiesi haastaa sinut. Amit Ahlawat

Tallennettu kategorioihin Onnistuminen, Oppiminen, Tavoitteet | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Aloita pienesti

Oletko miettimässä, suunnittelemassa tai kohta aloittamassa jotain uutta elämässäsi?

Oletko aloittamassa esimerkiksi kuntoilua, laihduttamista, meditointia, lukemista, uutta harrastusta, kirjan kirjoittamista, säästämistä tai sijoittamista, tai jotain muuta.

Yleensä ajatellaan, se on jopa eräänlainen myytti, että kun aloittaa jotain, se pitää tehdä isosti. Sinun pitää ajatella ja asettaa kovia tavoitteita, unelmoida suurista saavutuksista ja nähdä itsesi voittajana/laihana/huippukuntoisena/viisaana/kielitaitoisena/ hyväpalkkaisena/suurena johtajana/menestyneenä ja toimia sen mukaisesti.

Suurien tavoitteiden ongelma

Mutta suurin virhe, jonka ihmiset tekevät aloittaessaan jotain uutta onkin juuri se, että he pyrkivät heti korkealle tai täydellisyyteen. Tavoitteet ovat liian vaikeita.

Bill Gates on sanonut: ”Useimmat ihmiset yliarvioivat, mitä he voivat tehdä yhden vuoden aikana, ja aliarvioivat sen, mitä he voivat tehdä kymmenessä vuodessa.” Samoin voisi sanoa, että yliarvioimme, mitä voimme tehdä kuukaudessa, ja aliarvioimme sen, mitä voi tehdä vuodessa.

Ihmisillä on taipumus haluta tuloksia välittömästi ja seurauksena on, että vaadimme itseltämme liian paljon liian aikaisin. Ihmiset asettavat usein itselleen suuria tavoitteita ja haluavat saavuttaa ne nopeasti.

Vaikka emme ole vuosikausiin tehneet mitään kuntomme hyväksi, suunnittelemme silti käyvämme kuntosalilla viisi kertaa viikossa kahden tunnin ajan. Ja aloitamme heti ensi maanantaina.

Aloita pienesti

Menestymisessä tarvitaan suuria unelmia ja visioita. Rohkeat tavoitteet voivat olla innostavia ja motivoivia, mutta niistä voi myös tulla valtava este.

Vaikka ei ole mitään vikaa ajatella suuresti, jonkun toiminnan aloittamisessa avainasia on usein vain aloittaa. Pienesti aloittaminen on helpompaa, ja usein muutenkin järkevämpää kuin aloittaa suureellisesti.

Kuntosalilla käyminenkin on parasta aloittaa vähän kerrallaan, ehkä tunti kerralla 3 kertaa viikossa. Jos aloitat isosti, on olemassa erittäin suuri vaara, että et jaksa tai pysty tekemään sitä kovin pitkään.

Pienesti aloittamisessa on monia etuja: se vaatii vähemmän aikaa ja energiaa, estää ylivoimaisuuden tunteen ja halvaantumisen, lisää itseluottamustasi ja muutosnopeuttasi, vähentää riskejä ja antaa sinulle välitöntä palautetta ja on ensimmäinen askel.

Kun tehtävä tuntuu helpolta, sen aloittamiseen ei ole suurta henkistä kynnystä. Jos asetat itsellesi kovin suuren tavoitteen, tehtävän aloittaminen voi tuntua ahdistavalta. Jos et usko täysin, että tavoitteesi on saavutettavissa, et ehkä koskaan aloita sitä.

Jos tavoite on suuri, se kannattaa pilkkoa pieniin osatavoitteisiin ja aloittaa niiden toteutus yksi kerrallaan. Jos aiot kirjoittaa kirjan, helppo ja pieni tapa aloittaa on kirjoittaa yksi sivu päivässä. Ja jos tavoitteesi on siivota kotisi ja päästä eroon turhista tavaroista, aseta puhelimeesi hälytys, joka muistuttaa sinua poistamaan yhden turhan tavaran päivittäin.

Kun aloittaa pienesti ja saavuttaa ensimmäisiä tavoitteita, se lisää motivaatiota ja halua jatkaa. Haluat saavuttaa enemmän ja saavutat enemmän. Syntyy onnistumisten kierre, jota kannattaa myös juhlia.

Jos aloitat pienesti ja epäonnistut, et ole kuitenkaan menettänyt paljon. Olet sen sijaan oppinut jotain.

Aloita sijoittaminen pienesti

Sijoittaminen on alue, jossa pienesti aloittaminen sopii erinomaisen hyvin. Useimmat sijoittaja tekevät aloittaessaan virheitä. Jos kuitenkin aloittaa pienillä summilla, virheet ja niistä aiheutuvat mahdolliset riskit ja tappiot ovat myös pieniä. Mutta virheistä oppii ja vähitellen tietojen ja taitojen karttuessa sijoitusten kokoa voi kasvattaa.

Ja sijoittamisessa kannattaa muistaa korkoa korolle ilmiö, jota Albert Einsteinin kerrotaan kutsuneen maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Pienillä sijoituksilla saa vuosikymmenien kuluessa isot tuotot. Pienikin sijoitus yksinään voi jo ääritapauksessa tuoda merkittävän voiton. Esimerkiksi   10 000 euron sijoitus suoratoistopalveluiden markkinajohtaja Netflixiin olisi kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana  752 218 euroon.

Aloita yritys pienesti

Myös yritystoimintaan soveltuu pienesti aloittaminen. Menetelmänä on ollut: aloita pienestä, kokeile, ota opiksi, kokeile jotain muuta, opi, kehity. Aseta pieniä, hyvin vaatimattomia tavoitteita. Monet suuria asioita saavuttaneet ihmiset ja yritykset kuten Google eivät aina olleet suuria. Kerran he olivat vain kaksi kaveria autotallissa.

Sergey Brin ja Larry Page eivät päättäneet perustaa suurta yritystä, he halusivat aluksi vain tehdä paremman hakumenetelmän. Perustajien ajatus oli yksinkertaisesti luoda hakusivusto, joka toimisi. Ennen kaikkea he olivat päättäneet tehdä sivuston, joka oli helppo käyttää. He istuivat yhdessä ratkaistakseen mielenkiintoisen ongelman ja törmäsivät hienoihin ideoihin.

Ja se johti heidät johonkin, mitä kukaan ei olisi voinut kuvitella. Googlen (nykyään emoyhtiö Alphabet) markkina-arvo on nyt (2020) yli 1000 miljardia dollaria.

On tietysti myös asioita, joita ei voi aloittaa tai tehdä pienissä osissa. Kuten David Lloyd George on sanonut: ”Älä pelkää ottaa suurta loikkaa tarvittaessa. Et voi ylittää rotkoa kahdella pienellä askeleella.”

Eteenpäin pääsemisen salaisuus on aloittaminen. Aloittamisen salaisuus on monimutkaisten ylivoimaisten tehtävien jakaminen pieniksi hallittaviksi tehtäviksi ja aloittaminen ensimmäisestä. Mark Twain

Tallennettu kategorioihin Onnistuminen, Sijoittaminen, Tavoitteet, Todennäköisyys | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

20 sekunnin sääntö

20 sekunnin sääntö on varmasti tullut kaikille tutuksi korona-aikana. Viruksen tartuntavaaran pienentämiseksi suositellaan, että käsiä tulisi pestä toistuvasti saippuan kanssa ja pesun tulisi kestää vähintään 20 sekuntia. Samoin suositellaan käsidesin käyttöä ja senkin pitäisi antaa vaikuttaa vähintään 20 sekuntia.

Mutta 20 sekunnin säännöllä on myös toinen merkitys.

Shawn Achor kuvaa kirjassaan The Happiness Advantage yksinkertaisen keinon, jota hän on käyttänyt muuttamaan käyttäytymistään positiiviseen suuntaan: 20 sekunnin sääntö.

Tämän periaatteen mukaan, jos teet jonkun asian aloittamisen sen verran vaikeammaksi, että se tarvitsee 20 sekuntia enemmän aikaa, et niin todennäköisesti tee sitä. Ja päinvastoin, jos teet jonkin asian suorittamisen helpommaksi, niin että sen aloittaminen vie vähemmän aikaa, aloitat sen todennäköisemmin.

Kyse on tapojen aktivaatioenergiasta. Hyvien ja toivottavien tapojen noudattamisesta tehdään mahdollisimman helppoa ja huonojen ja vahingollisten tapojen toteuttamisesta vaikeaa.

20 sekunnin esteen voi luoda monella tavalla

Ensimmäinen on visuaalinen este. Jos jätämme suklaata, karkkeja tai jotain roskaruokaa näkyville, on selvää, että käytämme niitä. Mutta jos tällaiset herkut eivät ole esillä, niiden kuluttaminen jää huomattavasti vähemmälle. Jos ne eivät ole näkyvillä, ne eivät tule mieleen ja niiden erikseen hakemisen viemä aika, ehkä juuri 20 sekuntia, ei tunnu sen arvoiselta.

Toinen este on etäisyys. Jos haluat katsoa vähemmän televisiota, mainio tapa on viedä TV:n kaukosäädin aina viereiseen huoneen laatikkoon, josta sen hakeminen kestää ehkä 20 sekuntia. Jos olet jo istunut sohvalla, sinun pitäisi nousta, kävellä muutaman metri, etsiä kaukosäädin ja palata. Voi olla, että mieluummin tartut vieressä olevaan kirjaan tai lehteen ja alat lukua.

Kolmantena on fyysinen este. Jos haluat esimerkiksi terveydellisistä syistä päästä tavasta juoda joka ilta lasillisen viiniä tai pullon olutta, käytä fyysistä estettä. Siirrä viini tai oluet paikkaan, josta niiden esille ottaminen on vaivalloista. Pane ne lukittuun kaappiin, jonka avain on jossakin muussa huoneessa tai vie ne varastoon.

Samoja periaatteita voi käyttää myös digitaalisiin kiusauksiin, jotka vievät liikaa aikaasi. Voit tehdä viestien, sähköpostien ja sosiaalisen median sovellusten käytön niin hankalaksi, ettet halua käydä niitä jatkuvasti tarkistamassa. Jos joka kerta joudut erikseen hakemaan kyseisen sovelluksen esiin, siihen tarvittava 20 sekuntia varmasti rajoittaa niiden käyttöä.

20 sekunnin sääntö toimii myös toiseen suuntaan

Kun haluat ottaa käyttöön jonkun uuden, hyvän tavan, huolehdi siitä, että sen aloittamisesta ja tekemisestä tulee mahdollisimman helppoa. Ideaalitilanne olisi, jos kynnys aloittamiseen olisi pienempi kuin olla tekemättä.

Usein vain 20 sekuntia ratkaisee, mitä teet seuraavat kaksi tuntia. Ja jos tämä 20 sekunnin ero vaikuttaa päivittäisiin valintoihisi, se voi ajan mittaan vaikuttaa koko elämääsi.

20 sekunnin sääntö on vetävä nimi, mutta 20 sekuntia on vain suuntaa antava ajanjakso. Jokainen hetki ja asia, joka pienentää mahdollisuutta tehdä turhia tai vahingollisia asioita, on tärkeä.

Ja mitä enemmän voimme alentaa tai jopa poistaa aktivaatioenergiaa haluamiltamme toimilta, sitä enemmän parannamme kykyämme aloittaa positiivinen muutos.

Mikään ei tarvitse niin paljoa parantamista kuin muiden ihmisten tavat.  Mark Twain

Tallennettu kategorioihin Psykologia, Tavat, Todennäköisyys | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Ajattele eri tavalla, ajattele paremmin

Ajattelumme on urautunutta, käytämme toistuvasti samoja vuosien mittaan omaksumiamme tapoja ajatella, ajattelumalleja. Kun ura alkaa olla kovin syvä, emme enää näe sen pohjalta maailmaa sellaisena kuin se todella on.

Voit yrittää päästä tästä urautumisesta eroon esimerkiksi lukemalla uusia, erilaisia kirjoja ja lehtiä, katsomalla erilaisia elokuvia tai näytelmiä ja tapaamalla erilaisia, toisin ajattelevia ihmisiä.

Voit myös tietoisesti etsiä ja kokeilla erilaisia tapoja ajatella, erilaisia ajattelumalleja ja katsoa tuovatko ne mukanaan uudenlaisia näkemyksiä, ahaa-ilmiöitä, uusia lähestymistapoja ja virkistäviä kokemuksia tai parempia päätöksiä.

Tässä muutamia tutustumisen ja ehkä kokeilemisen arvoisia ajattelun työkaluja, yksinkertaisia ajattelumalleja.

Leipurin tusina: Leipurin tusina on kolmetoista. Avain hyvään suhteeseen ja vieraanvaraisuuteen on ilahduttaa ystäviä, vieraita tai asiakkaita odottamattomalla lahjalla. Jos johdat hotellia, jätä suklaata sängylle. Jos pyörität leipomoa, anna asiakkaillesi yksi leivos yli tilauksen. Anna jotain ylimääräistä, se tekee vaikutuksen ja jää mieleen.

Hormeesi: Pienellä annoksella jotain voi olla päinvastainen vaikutus kuin suurella annoksella. Hieman stressiä pitää sinut vireänä, mutta paljon stressiä on huono sinulle. Painojen nostaminen 30 minuuttia päivässä on hyvä sinulle, mutta kuusi tuntia päivässä aiheuttaa vahinkoa lihaksissa. Stressaa itseäsi, mutta ei liikaa.

Hockin periaate: Yksinkertainen, selkeä tarkoitus ja periaatteet synnyttävät monimutkaista ja älykästä käyttäytymistä. Monimutkaiset säännöt ja määräykset synnyttävät yksinkertaista ja typerää käytöstä.

Parkinsonin laki: Työ laajenee täyttämään käytettävissä olevan ajan. Ihmiset eivät halua näyttää laiskoilta, joten he löytävät ylimääräisiä asioita tehtäväksi, vaikka ne ovatkin tyhjänpäiväisiä. Jos sinulla on kuusi kuukautta aikaa suorittaa projekti, se kestää kuusi kuukautta.

Occamin partaveitsi: Jos on olemassa useita selityksiä, miksi jotain tapahtui ja ne ovat yhtä vakuuttava, oleta, että yksinkertaisin on totta. Kun etsit totuutta, poista tarpeettomat oletukset. Luota vähimmän monimutkaiseen vastaukseen.

Hickamin lausuma: Vastakkainen Occamin partaveitselle. Monimutkaisessa järjestelmässä ongelmilla on yleensä useita syitä. Esimerkiksi lääketieteessä ihmisillä voi olla monia sairauksia samanaikaisesti.

Havaittavuus: Olemme sokeita sille, mitä emme voi mitata. Kaikkea, millä on merkitystä, ei voi mitata, eikä kaikella, mitä voidaan mitata, ole merkitystä. Mutta ihmiset hallitsevat, mitä he voivat mitata, joten yhteiskunta toistaa samat virheet.

Gallin laki: Monimutkaisen järjestelmän, joka toimii, on aina todettu kehittyneen yksinkertaisesta järjestelmästä, joka toimi. Monimutkainen järjestelmä, joka on suunniteltu alusta alkaen tyhjästä, ei koskaan toimi ja eikä sitä voi paikata, jotta se toimisi. Sinun täytyy aloittaa uudelleen toimivan yksinkertaisen järjestelmän pohjalta.

Henkilökohtainen monopoli: Yritykset palkitsevat yhdenmukaisuudesta, mutta Internet palkitsee ihmisiä, jotka ovat ainutlaatuisia. Jos työskentelet luovalla alalla, pyri olemaan ainoa henkilö, joka tekee mitä teet. Etsi oma tyylisi ja toimi sen kanssa. Luo itsellesi kiinteää henkistä omaisuutta.

Konsensuksen paradoksi: Muinaisen juutalaisen lain mukaan, jos epäilty todettiin syylliseksi jokaisen tuomarin toimesta, häntä pidettiin syyttöminä. Liian suuri yhteisymmärrys merkitsi systeemistä virhettä oikeusprosessissa. Yksimielinen sopiminen johtaa joskus huonoihin päätöksiin.

Osaamisalue: Määritä tietosi rajat. Vihje: rajat ovat pienemmät kuin luulet. Tämä johtuu siitä, että asiantuntijana oleminen yhdellä alueella ei tee sinusta asiantuntijaa missään muussa. Ole selvillä siitä, mitä tiedät, ja mitä et tiedä.

Poistaminen (Via Negativa): Kun meillä on ongelma, meidän luonnollinen vaistomme on ottaa käyttöön joku uusi tapa tai ostaa jotain korjaamaan se. Mutta joskus voit parantaa elämääsi vähentämällä asioita. Esimerkiksi ruuat, joita vältät ovat tärkeämpiä kuin ruuat, joita syöt.

Vaihtoehtoiskustannus: Lukemalla tämän jutun, valitsit olla lukematta jotain muuta. Kaikki mitä teemme on tällaista. Yhden asian tekeminen vaatii luopumista toisesta. Aina kun nimenomaisesti päätät tehdä yhden asian, päätät epäsuorasti olla tekemättä toista asiaa.

Ajattelumallin murtaminen on vaikeampaa kuin atomin halkaiseminen. Albert Einstein

Tallennettu kategorioihin Ajattelu, Oppiminen, Tavat | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Et ole koskaan valmis

Käsite ”beeta” tarkoittaa ohjelmistokehityksessä viimeistä vaihetta ennen tuotteen täysipainoista lanseeraamista markkinoille. Siinä vaiheessa tuote tai palvelu on jo yleensä erittäin toimiva. Beeta-käyttäjät testaavat sitä ja antavat palautetta ennen tuotteen viimeistelyä.

Myös monet startup -yritykset ilmoittavat tuotteen olevan beeta-vaiheessa vielä virallisen lanseerauksen jälkeen. Sillä korostetaan, ettei tuote ole vielä täysin valmis.

Tunnettu esimerkki beeta-vaiheesta on suosittu sähköpostiohjelma Gmail. Se lanseerattiin jo vuonna 2004, mutta virallinen beeta-versio poistui vasta 2009, kun miljoonat asiakkaat olivat jo käyttäneet sitä vuosikausia.

Voisimme itsekin oppia jotain tästä menettelystä. Sen asemesta, että pitäisimme itseämme valmiina, voisimme kehittyäksemme asettaa itsemme beeta-tilaan. Mutta sen sijaan, että olisimme siinä vuoden tai viisi vuotta, pysyisimme siinä koko elämämme ajan. Meidän on ymmärrettävä, ettemme ole koskaan valmiita.

Perusidea on, että beeta-tila muuttaa ajatuksiamme ja tapojamme käsitellä vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia.

Sen sijaan, että pitäisimme takaiskuja ja epäonnistumisia musertavina kokemuksina, niihin tulisi suhtautua arvokkaina tietoina ja oppitunteina, joiden avulla meistä tulee entistä parempia. Meidän pitää omaksua kasvun asenne.

Voit muistuttaa itsellesi, että et ole täydellinen, sinulta ei voi odottaa täydellisiä tuloksia. Ja siksi voit antaa itsellesi nopeasti myös anteeksi, ja jatkaa sitten nopeasti eteenpäin. Oppiminen edellyttää lisäksi, että pohdit, mikä meni vikaan ja miten saat parempia tuloksia tästä eteenpäin. Ota riskiä ja ole joustava.

Beeta-vaiheeseen liittyy myös jatkuva oppiminen. Menestyäksesi nykymaailmassa, on kehityttävä jatkuvasti. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Meidän on pidettävä itsemme ajan tasalla.

Samalla tavalla kuin yritykset jatkuvasti parantavat tuotteitaan ja palvelujaan, sinun on parannettava ja investoitava itseesi.

Omiin unelmiisi ja päämääriisi liittyen kannattaa tehdä konkreettinen suunnitelma sellaisten taitojen ja kokemusten kehittämiseksi, jotka ovat hyödyllisiä niitä ajatellen.

Aloita tänään ja etene pienin askelin. Mutta pysy liikkeessä, pysähtymisen jälkeen on aina vaikeampaa päästä uudelleen liikkeelle. Eikä vierivä kivi sammaloidu.

Beeta on tila, jossa lopullinen tavoite ei ole tuleminen valmiiksi ja täydellisyys vaan edistyminen.

Ihmiset, jotka eivät ole valmiita, muuttavat maailmaa.  Richie Norton

Tallennettu kategorioihin Ajattelu, Oppiminen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Mikä on hyvä päivä aloittaa?

Huominen on usein kiireisin viikonpäivä. Espanjalainen sananlasku

Voisi ehkä ajatella, että maanantai olisi viikon yleisin päivä aloittaa jotain, projekti, tehtävä, työ, harrastus tai elämänmuutos.

Mutta se ei pidä paikkaansa. Suurin osa muutoksista elämässä tai elämäntavoissa alkaa huomenna. Vaikka huominen ei olekaan viikonpäivä.

Aloitan laihduttamisen huomenna. Lopetan tupakanpolton huomenna. Aloitan kuntoilun huomenna. Alan huomenna lukea tenttiin. Huomenna alan mennä nukkumaan aikaisemmin. Aloitan projektin huomenna.

Huominen on paras aika tehdä kaikki, jota suunnittelit täksi päiväksi. Yleensä myös huomenna on kaikki helpompaa.

Mutta huominen onkin huomenna tänään, ja silloin löydämme ehkä uuden tavan lykätä aloittamista. Huominen on aina huomenna, se ei koskaan ole tänään. Huomenna ei tule koskaan.

Kun viivytät aloittamista, muutos tulee aina vain vaikeammaksi. Syistä tai tekosyistä, joilla lykkäät aloittamista, tuleekin totuuksia, joiden avulla kuvittelet voivasi välttää aloittamisen.

Tänään on ollut niin raskas päivä töissä. Tv:stä tulee hyvä matsi. Pitää mennä ruokakauppaan. Nukuin huonosti viime yönä.  Tänään on niin hieno sää. Tänään on niin huono sää. Tänään en kerta kaikkiaan jaksa.

Ehkä kuvittelet, että muutos on helpompaa huomenna. Se voi olla niin, mutta tosiasiassa lykkääminen useimmiten vain vähentää motivaatiotasi aloittaa. Jokainen päivä jonka lykkäät asiaa, kasvattaa henkistä taakkaa mielessäsi.

Huominen voi olla hyvä päivä lakata yrittämästä jotain tai lopettaa, mutta tänään on paras päivä aloittaa tehdä asioita, joita sinun pitää tehdä.

Jokainen muutos, jota olet aloittamassa, on prosessi, ei yksittäinen tapahtuma. Ja tähän prosessiin voit konkreettisesti osallistua vain tänään. Sinun ei tarvitse uskoa mielesi kehittämiä tekosyitä tai ajatella, että aloittamisen pitää tuntua oikealta tai hyvältä. Voit aloittaa tänään. Huomiseen lykätty muutos ei tapahdu koskaan.

Parasta siis aloittaa tänään. Huomenna aloittaminen on vain asioiden lykkäämistä. Tänään voit jo tehdä jotain, ottaa vaikka hyvin pienen askeleen.

Samalla tavalla kuin huominen alkaa jo tänään, myös ensi viikko, kuukausi ja vuosi alkavat, tai ne pitäisi aloittaa jo tällä viikolla, tässä kuussa ja tänä vuonna.

Elä kuin jokainen päivä olisi viimeisesi. Jonain päivänä olet varmasti oikeassa. Frank Sinatra/Steve Jobs/Muhammad Ali

Tallennettu kategorioihin Onnistuminen, Tavoitteet, Tuottavuus | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Viiden sekunnin sääntö

On paljon erilaisia elämänohjeita ja toimintasääntöjä, jotka leviävät kuin, no vaikka koronavirus, julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Niitä toistetaan ja niiden noudattamisen erinomaisista tuloksista kerrotaan hienoja menestystarinoita.

Ja varmaan totta ainakin toinen puoli. Mutta toinen puoli voikin sitten olla tarua.

Eräs tällainen laajalle levinnyt sääntö on viiden sekunnin sääntö.

Siitä on itse asiassa olemassa ainakin kolme eri versiota, kaikki vähän eri tilanteisiin.

Viidessä sekunnissa ehtiikin jo tehdä tai tapahtua paljon.

  1. Viiden sekunnin sääntö, ruoka ja bakteerit

Tämän lähinnä kaupunkilegendaa olevan säännön mukaan lattialle pudonneen ruoan voi poimia syötäväksi, jos ehtii tehdä sen alle viidessä sekunnissa. Säännön takana on ajatus, että viiden sekunnin aikana bakteerit ja lika eivät ehdi tarttua ruokaan.

Yhdysvaltalaisessa Rutgersin yliopistossa tehdyt kokeet osoittivat kuitenkin, ettei viiden sekunnin sääntöä kannata uskoa. Joissakin tapauksissa bakteerit tarttuvat ruokaan jopa jo ensisekunnilla.

Tutkimuksessa selvisi, että bakteerien siirtymiseen vaikuttavat esimerkiksi ruoan kosteus, pinnan materiaali ja kontaktiaika.

  1. Laske viiteen: Mel Robbinsin viiden sekunnin sääntö

Yhdysvaltalainen Mel Robbins on kirjailija, puhuja ja televisio-esiintyjä. Hänellä oli työuransa alkuvaiheessa tapana torkuttaa pitkään herätyskelloa ja lykätä ylös nousemista jatkaakseen uniaan. Eräänä aamuna hän kuitenkin toimi avaruussukkulan lähtölaskennan tavoin. Hän laski päässään numerot viidestä alaspäin 5, 4, 3, 2, 1, nousi ylös ja aloitti aamutoimet.

Robbins tajusi yrittäessään muuttaa tapojaan ja päästä eroon huonoista tavoista, että vietämme liikaa aikaa ajattelemalla, ja liian vähän aikaa todella toimimalla ajatustemme mukaan. Hän huomasi myös tutkiessaan ihmisen käyttäytymistä, kuinka kriittinen ensimmäiset 5 sekuntia ovat päätöksenteon kannalta. Kun ajattelemme tehdä jotain, mitä kauemmin odotamme sen tekemistä, sitä epätodennäköisempää on, että todella teemme sitä. Jos toimimme viiden ensimmäisen sekunnin aikana, sitä motivoituneempina olemme. Mutta joka sekunti ensimmäisten 5 sekunnin jälkeen motivaatiomme ja toimintamme todennäköisyys katoavat hitaasti.

Robbins kutsuu tätä rohkeuden päätökseksi: ”Kun toimit rohkeasti, aivosi eivät ole mukana. Sydämesi puhuu ensin ja sinä kuuntelet.”

Viiden sekunnin sääntö auttaa sinut liikkeelle ja toimimaan. Mutta, kuten varmaan jo moni ehti ajatella, pitäisi myös olla suhteellisen varma, että toiminta on oikeansuuntaista. Muuten nopeus voi kostautua.

  1. Sano ei: Charlie Mungerin viiden sekunnin sääntö

Melko tavalla vastakkainen Robbinsin sääntöön on tunnetun yhdysvaltalaisen sijoittajan  Charlie Mungerin nimiin pantu viiden sekunnin sääntö.

Kun sinulla on paljon töitä ja ajateltavaa, kaikkiin pyyntöihin suostuminen ei ole järkevää eikä mahdollista. Jotta voisit keskittyä todella tärkeisiin asioihin, monista muista pitää kieltäytyä. Kieltäytymiseen liittyy kuitenkin negatiivinen ja joskus jopa aggressiivinen sävy. Kyllä on positiivinen sana, mutta sen vaikutus omaan hyvinvointiisi ei välttämättä ole sitä. Ylimääräiset asiat kuormittavat ja lisäävät stressiä. Siksi kannattaa opetella Charlie Mungerin esiintuoma menettely. Kun sinulta pyydetään palvelusta, mieti asiaa viisi sekuntia ja päätä vasta sen jälkeen. Ja vastaa useimmiten ei.

Kieltäytyminen turhista asioista ja asioiden paneminen tärkeysjärjestykseen ovat tärkeitä taitoja, joita kannattaa harjoitella.

Jos sinulla on rohkeutta aloittaa, sinulla on rohkeutta menestyä. Mel Robbins

Tallennettu kategorioihin Ajattelu, Psykologia, Tuottavuus | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Miksi alku on tärkeä?

Aloittaminen on kolmasosa työstä. Irlantilainen sananlasku

Jokaisella asialla on alkunsa. Kaikki alkaa joskus jostakin.

Maailma sai nykyteorian mukaan alkunsa alkuräjähdyksessä. Oliko jotain ennen tuota räjähdystä ja mikä sen aiheutti, siihen ei nykytiede osaa vastata.

Mutta kaikki se mitä nyt näet ympärilläsi, mitä kuulet ja tunnet, ja paljon muutakin, minkä havaitsemiseen eivät aistisi riitä, sai alkunsa tuolloin. Ja se, mitä tapahtui noina ensimmäisinä hetkinä noin 15 miljardia vuotta sitten, alkoi muokata maailmaa sellaiseksi kuin se nyt on.

Mutta ei tarvitse mennä ajassa noin kauas, jotta pystyisi huomaamaan, miten merkityksellistä alku ja aloittaminen on.  Alku vaikuttaa kaiken, kaikkien ilmiöiden ja ihmisten tekojen kulkuun ja lopputulokseen enemmän kuin osaamme tai muistamme aina arvioidakaan.

Aloittaminen on jokapäiväistä, aloitat joka päivä paljon asioita. Ennen kuin mitään tapahtuu, ennen kuin saat tuloksia aikaan, sinun pitää aloittaa.

Harvoin tulemme kuitenkin miettineeksi, mitä aloitamme, miksi aloitamme, milloin aloitamme tai miten aloitamme.

Aloittaminen on kuitenkin monessa asiassa kaikkein tärkein vaihe, esimerkiksi niinkin arkisen asian kuin elämämme jokaisen päivän kohdalla.

Miten aloitat päiväsi

Se tapa ja ne rutiinit, joilla aloitat aamulla päiväsi, voivat olla ratkaisevia koko loppupäivän sujumiselle. Päivän ensimmäisillä tunneilla voi vaikuttaa koko päivään. Aamun sävy ja vire määrittelee usein koko päivän vireen.

Menestyneillä ihmisillä on omat aamurutiininsa, joita he noudattavat säännöllisesti ja joilla he saavat aikaan tuloksia päivänä mittaan. Rutiinit ovat hyvin erilaisia, niihin sisältyy nouseminen hyvin aikaisin, meditaatiota, kuntoilua, terveellinen aamiainen, jne. Mutta tärkeintä on löytää juuri itselleen sopivat tavat aloittaa päivä, jonka päätyttyä illalla olet tyytyväinen tekemisiisi.

Päivä kannattaa kuitenkin itse asiassa aloittaa jo edellisenä iltana. Ensimmäiset askeleet aloittaa päivä oikealla tavalla ovat suunnitella jollakin tavalla seuraavan päivän tehtäviä ja mennä ajoissa nukkumaan, riittävän unen takaamiseksi.

Myös tarinassa alku on tärkeä

Kaikki tarinat, puheet, artikkelit, esitykset, romaanit ja näytelmät voidaan perinteisesti jakaa kolmeen osaan: alku, keskiosa ja loppu.

Kaikilla osilla on tietysti oma tärkeä tehtävänsä, ja ilman niiden yhteensopivaa laadukkuutta puhe, artikkeli tai tarina on vaillinainen ja epäonnistuu tehtävässään. Mutta alku on ratkaiseva, ilman ehjää ja vetävää alkua kaikki muu jää tyhjän päälle ja usein ilman kuulijaa tai lukijaa.

Tarinan alku on tärkeä, koska se antaa kuulijalle tai lukijalle kuvan siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Jos alku ei tavoita häntä, niin ei ole väliä kuinka hieno keskiosa ja loppu ovat, ihminen on jo laskenut kirjan kädestään ja päättänyt tehdä jotain muuta tai sulkenut TV:n tai vaihtanut kanavaa.

Esimerkiksi kirjan alku, muutama ensimmäinen lause, kappale tai sivu ovat jo ratkaisevia myös siinä, kuinka kirjoittaja saa kustantajan kiinnostumaan tarinasta, jotta kirja yleensä pääsee markkinoille.

Kuuluisia kirjan aloituksia ovat esimerkiksi seuraavat:

”Vuosia myöhemmin, seistessään teloitusryhmän edessä, eversti Aureliano Buendía muisti kaukaisen illan, jolloin hänen isänsä vei hänet tutustumaan jäähän.” Gabriel García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyys.

”Kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessa suunnattomaksi syöpäläiseksi.” Franz Kafkan Muodonmuutos.

”Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi.” Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla.

Yrityskin pitää aloittaa hyvin

Jokainen yritys on omanlaisensa, mutta on eräitä asioita, jotka jokaisen uuden yrityksen pitää hoitaa hyvin aloittaessaan toimintansa. Monien huippuyritysten perustamisessa (mm. Paypal ja Facebook) mukana ollut sijoittaja Peter Thiel on tuonut tämän esiin hänen mukaansa kutsutussa Thielin laissa: Perustamisvaiheessa asiansa sotkenutta startup-yritystä ei voi korjata.

Yrityksen perustajan tai perustajien ensimmäinen tehtävä onkin tehdä aloittamiseen liittyvät asiat oikein, koska mitään erinomaista ei voi rakentaa vialliselle perustalle. Esimerkiksi startup- yrityksissä on todettu, että perustamistiimi on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Silloin ensimmäinen ja kriittisin päätös aloittamisvaiheessa on, kenen kanssa aloittaa yritys. Kumppanin valinta on kuin avioliiton solmiminen, ja ristiriidat yrityksen perustajien kesken ovat myrkkyä yrityksen menestymiselle.

Ja vaikka menestyksestä sanotaan, että se on maraton, ei pikamatka, huono alku voi tehdä myös menestyksestä vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Oppiminen alkaa perusasioista

Aloittamisessa kannattaa muistaa, että meidän on opittava kävelemään ennen kuin voimme juosta.

Kaikki oppiminen perustuu aikaisemmin opitulle. Siksi on tärkeää, että aluksi opitaan perusasiat mahdollisimman hyvin. Perustiedot ovat sitten rakennuspalikoita ymmärryksen kasvulle. Kun perusasiat oppii aluksi hyvin, ne palautuvat myöhemmin automaattisesti ja niitä voi käyttää uuden oppimiseen. Jos perusasioita ei opi alussa kunnolla, niiden etsiminen ja palauttaminen mieleen myöhemmin hidastaa uusien käsitteiden ja asioiden oppimista ja omaksumista.

Perusasioiden hallitseminen ennen aloittamista koskee kaikkia asioita. Vaikka olisit leipomassa kakkua, sinulla pitää olla tietyt perusasiat hallinnassa ennen aloittamista. Sinulla pitää olla resepti ja sen vaatimat ainesosat esillä. Ja sinulla pitää olla ymmärrys ja kokemusta mitä kaikki asiat leipomisprosessissa tarkoittavat, muuten kakusta voi tulla vain pannukakku. Jos et ole valmis alussa, monet asiat voivat mennä pieleen.

Aloittaminen on tärkeää eri vaiheissa

Jonkin toiminnan, liittyy se sitten työhön, harrastuksiin tai sosiaaliseen elämään, eri vaiheisiin liittyy erilaisia alkuja, uuden vaiheen tai osan aloittamisia. Tyypillinen esimerkki on golf.

Se miten aloitat golfin pelaamisen yleensä, tai miten aloitat yhden golf-kierroksen tai miten aloitat yhden golf-lyönnin, ovat ratkaisevia onnistumisellesi. Jos aloitat golfin pelaamisen ilman asiantuntevaa opastusta, se tulee vaikuttamaan peliisi negatiivisesti koko golf-urasi ajan. Kun olet muutaman vuoden pelannut väärällä tekniikalla ja huomaat kehityksesi pysähtyvän matalalle tasolle, on hyvin vaikeaa aloittaa uudelleen ja pyrkiä oppimaan oikeat liikeradat. Sinun on ensin opittava pääsemään irti vanhoista ennen kuin voit omaksua uudet, oikeat tekniikat.

Samoin yhden golfkierroksenkin voi aloittaa oikein tai väärin. Ilman riittävää lämmittelyä, fyysistä veryttelyä ja erilaisten lyöntien läpikäyntiä harjoitusalueella kierroksesta ei tule niin hyvää kuin se voisi olla. Ammattilaispelaajat käyttävät rutiininomaisesti alkuveryttelyyn ja lämmittelyyn harjoitusalueilla 1–2 tuntia ennen pelin aloittamista.

Myös yhden golflyönnin, swingin aloittamisen ensimmäiset vaiheet ovat ratkaisevia koko lyönnin onnistumiselle. Se, minkälainen on aloitusrutiinisi, minkälaisen mielikuvan muodostat tarvittavasta lyönnistä, miten otat alkuasennon, miten tähtäät kohteeseesi, minkälainen on otteesi mailasta, miten aloitat mailan taakse viennin, kaikki nämä yhdessä ovat useimpien golfammattilaisten ja valmentajien mielestä lyönnin kriittisimmät alkuvaiheet.

On kaksi virhettä, jotka voit tehdä tielläsi totuuteen – et mene perille etkä aloita. Buddha

Tallennettu kategorioihin Menestys, Tavat, Tavoitteet, Työ | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Minkälainen viivyttelijä sinä olet?

Olemme kaikki viivyttelijöitä

Viivyttely, vetkuttelu, on ongelma, joka vaivaa jopa kaikkein tehokkaimpiakin ihmisiä. Suurin osa ihmisistä viivyttelee. Itse asiassa voi sanoa, että jokainen viivyttelee joskus jossakin asiassa tai tilanteessa. Näin varsinkin kun kyse on asioista, joita emme oikeastaan ​​ole niin innokkaita tekemään. Kukaan meistä ei ole supertehokas 100 prosenttia ajasta. Kroonisia, jatkuvasti viivytteleviä ihmisiä on erään tutkimuksen mukaan noin kaksikymmentä prosenttia.

Miten paljon viivyttely vie aikaa

Brittiläisen tutkimuksen mukaan viivyttelemme keskimäärin 218 minuuttia joka päivä, mikä tarkoittaa 55 päivää menetettyä aikaa vuodessa. Tutkimuksessa havaittiin, että naiset viivyttelevät hieman todennäköisemmin kuin miehet – keskimäärin 26 minuuttia enemmän päivässä.

Television katselun todettiin olevan yleisin viivyttelytaktiikka: keskimääräinen britti vietti tunnin päivä päivässä TV:n ääressä jonkun asian tekemisen sijaan. Toinen oli netti-viivyttely, joka vie 33 minuuttia ajasta, ja sosiaalinen media, joka imee vielä 25 minuuttia päivässä.

Yleisimpien asioiden luettelossa, joita yritämme lykätä, terveyteen ja kuntoiluun liittyvät asiat olivat kärjessä. 47 prosenttia ihmisistä myönsi viivyttelevänsä liikuntaan liittyviä tekemisiä. Työ oli seuraava, ja 26 prosenttia ihmisistä ilmoitti viivyttelevänsä töissä. Henkilökohtaisen talouden hallinta oli kolmas viivyttelyn kohde.

Minkä tyyppinen viivyttelijä olet?

On hyvä tietää, miten itse viivyttelee eri tilanteissa, mikä tyyppi on, jotta voi parantaa tapansa. Viivyttelyn syitä on paljon, samoin tapoja ja muotoja, joissa viivyttely ilmenee. Jos tuntee viivyttelyn ongelman koskettavan itseään, voi olla hyvät pyrkiä tunnistamaan oma viivyttelijätyyppinsä. Tällöin on myös helpompi löytää viivyttelyyn mahdollisesti liittyviin ongelmiin ratkaisuja. Viivyttelykin on tapa, josta voi päästä eroon.

Perfektionisti

Perfektionisti haluaa täydellisyyttä. Perfektionisti pelkää aloittaa tehtävän, koska hän stressaantuu yrittäessään saada kaikki asiat tehtyä oikein. Hän kiinnittää liian paljon huomiota pieniin yksityiskohtiin. Hän voi takertua prosessiin myös aloittamisen jälkeen, koska hän on liian peloissaan siirtyäkseen eteenpäin. Tämän takia hän ei usein tee asioita loppuun, koska etsii ikuisesti täydellistä muotoa, ajoitusta tai lähestymistapaa. Asian viimeistelyn sijaan perfektionisti voikin ajautua loputtomaan lisäysten, muokkausten ja poistojen kierteeseen. Tehtäviä ei usein viedä kokonaan loppuun, koska perfektionistin silmissä asiat eivät ole koskaan tarpeeksi täydellisiä.

Unelmoija

Unelmoija on henkilö, joka nauttii ihanteellisen lopputuloksen haaveilusta enemmän kuin varsinaisesta tekemisestä. Hän on usein erittäin luova, mutta hänen on vaikea todella tehdä asioita. Unelmoija pysytteleekin mieluummin unelmointivaiheessa, hänellä ei itse asiassa usein ole todellista aikomusta tehdä mitään. Tällä tavoin hänen ei tarvitse olla tekemisissä minkään negatiivisen tai stressiä aiheuttavan kanssa.  Valitettavasti hänen tavoitteensa pysyvätkin vain unelmina, eikä hän koskaan saa aikaan mitään todella merkittävää.

Suunnittelija

Suunnittelija vie unelmoinnin astetta pidemmälle, hän tekee konkreettisia suunnitelmia, mutta varsinaiseen tekemiseen hänelläkin on vaikeuksia päästä. Tunnetun sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnittelija yrittää toteuttaa koko asian suunnittelulla, mutta hyvätkään suunnitelmat eivät vielä ole toteutusta. Suunnitelman jatkuva parantaminen vain lykkää toteutusta edelleen.

Välttelijä

Välttelijä pelkää suorittaa tehtäviä, joita hän ei mielestään pysty kunnolla tekemään. Välttelijä on omaksunut periaatteen, että kun ei tee mitään, pahoja asioita ei tapahdu. Hän mieluummin lykkää työtä kuin antaa muiden arvioida, jos ja kun hän tekee virheitä. Välttelijä on kehittänyt itselleen pelon virheiden tekemisestä tai asian tekemisestä väärin. Hän pelkää ymmärtävänsä asian väärin tai tekevänsä virheen, ja estääkseen tämän välttää tekemästä mitään. Loppujen lopuksi hän voi tehdä muutamia virheitä – mutta saavuttaa myös vähän tuloksia.

Kiireinen

Kiireisellä on vaikeuksia tai häneltä puuttuu kykyä priorisoida tehtäviä, koska hänellä on joko liian monta asiaa työn alla tai hän ei halua tehdä mitä vain. Hän tekee sen, mikä hänestä tuntuu, että pitäisi tehdä, sen sijaan, että miettisi perusteellisesti sen, mitä on todella tehtävä.  Joskus hänen on vaikeaa selvittää, mistä aloittaa, jolloin hän ei tee mitään. Hän ei aina myöskään osaa valita hänelle parhaiten sopivaa tehtävää ja yksinkertaisesti lykkää päätöksentekoa. Tämän takia kiireinen yleensä tekee paljon helppoja asioita, joilla ei ole paljon merkitystä. Hän ahertaa jatkuvasti näiden parissa, mutta unohtaa tai lykkää kiireelliset, todella vaikuttavat työt.

Riskinottaja

Riskinottaja lykkää tarkoituksella työtä viime hetkeen. Hän uskoo, että määräaika voi pakottaa hänet aikanaan tekemään työn paremmin ja nopeammin. Sen sijaan, että hänellä olisi selkeä aikataulu työn loppuun saattamiseksi, hän mieluummin nauttii ajastaan tekemällä omia juttujaan ennen määräajan päättymistä. Hänen mielestään määräajat (kriisit) ovat kiehtovia ja uskoo toimivansa parhaiten, kun hänet pakotetaan tekemään työ kiireessä ja paineen alla. Usein hän kuitenkin joutuu uhraamaan työnsä laadun kiireen takia, kun hän onnistuu selviytymään vain valvomalla lopuksi öitään asian parissa.

Vieroksuja

Eteen tulee joskus asioita, joita kukaan täysijärkinen tai ajatteleva ihminen ei mielellään tee, esimerkiksi kesämökin ulkohuussin tyhjennys. On paljon muitakin tehtäviä, joiden tekeminen todella ”haisee”.  Moni lykkää hammaslääkäriin menoa mahdollisimman pitkään. Vieroksuja vihaa asiaa, mitä pitäisi ryhtyä tekemään tai pitää sitä tyhjänpäiväisenä, epämiellyttävänä tai turhana. Silloin on vaikea motivoitua asian aloittamiseen ja sitä lykätään mahdollisimman pitkälle.

Älä koskaan lykkää huomiseksi sitä, minkä voit yhtä hyvin tehdä myös ylihuomenna. Mark Twain

Tallennettu kategorioihin Tavat, Tavoitteet, Tuottavuus | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti