Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Hyvin toimivaan yritysten väliseen yhteistyöhön liittyy käsite strateginen sidonnaisuus. Se tarkoittaa yritysten välistä liiketoiminnallista yhteisyyttä ja läheisyyttä.

Verkoston ja sen yritysten yhteisestä strategiasta ja sen tarpeellisuudesta on järkevää puhua vain, jos yrityksien välillä on riittävästi strategisia sidonnaisuuksia.

Kysymys on keskinäisten liiketoimintasuhteiden läheisyydestä ja kiinteydestä yritysten strategioiden kannalta. Mitä kiinteämmin suhde vaikuttaa yhtiöiden strategisesti tärkeiden tekijöiden toteuttamiseen, sitä läheisempi verkostosuhde on strategisesti. Strategisesti tärkeitä tekijöitä ovat ydinosaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, kriittisten menestystekijöiden kehittäminen, kilpailustrategian toteuttaminen, erilaistaminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Mitä strategisempi suhde on, sitä enemmän osapuolet tarvitsevat suhdetta koskevalle liiketoiminta-alueelle yhteisiä strategisia linjanvetoja, yhteistä strategiatyötä. On nimenomaan korostettava, että yhteinen strategiatyö koskettaa vain verkostosuhteen piiriin kuuluvaa osaa molempien liiketoiminnasta, ei koko liiketoimintaa. Tämä osa voi jollakin osapuolella olla merkittävä koko toiminnasta, kun taas jollekin toiselle se voi muodostaa vain pienen osan toiminnan kokonaisvolyymista.

Jokaisella yrityksellä – eri toimialoilla, eri tilanteissa – on omat lähtökohtansa ja tarpeensa, joiden perusteella se arvioi verkostosuhteittensa merkitystä ja strategisuutta sekä tarvetta yhteiseen strategiatyöhön ja strategiaan. Jokaisen yrityksen tulisi kuitenkin tiedostaa ja pyrkiä määrittelemään joillain tavoin nämä kriteerinsä, jotta se voisi paremmin hallita verkostosuhteittensa kokonaisuutta.

Vision ja verkostostrategian tarvetta ja merkitystä kumppanuuksissa ja verkoissa – tai yleensä liiketoimintasuhteissa – voi arvioida esimerkiksi seuraavien tekijöiden valossa. Mitä merkittävämpi ja painavampi asia on osapuolten toiminnan kannalta, sitä enemmän on tarvetta yhteisen strategian luomiseen ja toteuttamiseen:

sitä strategisempi verkostosuhde on ja sitä tärkeämpää on yhteinen strategiatyö.

On muistettava, että suhde voi olla mitä tärkein ja strategisin jollekin pienyritykselle, kun taas sen kumppanina toimivalle suuryritykselle se voi olla lähes merkityksetön. Tällöin ei yhteistä strategiaa tai strategiatyötä välttämättä edes tarvita.

Verkoston strateginen sidonnaisuus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *