Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Uteliaisuudella on jostain syystä huono maine. Uteliasta ihmistä pidetään tungettelevana, tirkistelevänä, nuuskivana, kyyläävänä. Siitä katsotaan olevan haittaa sosiaalisissa suhteissa, moni ystävyys on loppunut liian pitkälle menneeseen uteliaisuuteen.

Uteliaisuus on saattanut tappaa kissan, mutta se auttaa sinua elämään onnellisempaa ja onnistuneempaa elämää. Yksittäisissä tapauksissa uteliaisuudesta voi olla haittaa, mutta yleisellä tasolla asia on päinvastoin.

Uteliaisuus on nimittäin luonteenpiirre, joka on auttanut ihmistä kaikkina aikoina kehittymään. Uteliaisuus on osittain perinnöllistä, mutta siihen vaikuttaa myös ympäristö sekä perimän ja ympäristön keskinäinen vaikutus.

Yleisesti käytetyn Martin Seligmanin käsitteistön mukaan uteliaisuus on yksi 24 luonteenvahvuudesta. Muita ovat esimerkiksi rehellisyys, itsehillintä, nöyryys, luovuus, rakkaus, tunneäly, optimismi ja usko.

Uteliaisuus voi siis olla vahvuus. Se voi joskus olla jopa suurin vahvuutesi.

Albert Einstein on esimerkiksi todennut:” Minulla ei ole mitään erityistä kykyä, olen vain intohimoisen utelias.”

Uteliaisuus on halua etsiä, selvittää ja tietää asioita. Korkea uteliaisuus on yhdistettävissä hyvään akateemiseen menestykseen ja älykkyyteen. Uteliaisuus onkin yksi kaikkien suurten ajattelijoiden ja luovien henkilöiden perusominaisuuksia.

Uteliaisuus on kysymysten esittämistä

Lapsilla on uskomattoman utelias mieli. ”Miksi?” he kysyvät toistuvasti. He tutkivat uusia asioita vain siksi, että he haluavat tietää. Tutkijat yrittivät selvittää, kuinka usein lapset kyselevät. Osoittautui, että paljon: lapset kysyvät keskimäärin 107 kysymystä tunnissa!

Mutta jossain vaiheessa, kun olemme opiskelleet ja eläneet pari vuosikymmentä, uteliaisuus vähitellen katoaa. Näyttää siltä, ​​että aikuisina meillä on taipumus pudota lukkiutuneisiin ja mukaviin ajattelumalleihin.

Kun vanhenemme, kadotamme uteliaisuutemme. Lopetamme kysymysten esittämisen, koska opimme, että se saa meidät näyttämään tyhmiltä. Lopetamme itsemme asettamisen tilanteisiin, joissa olemme avoimia epävarmuudelle – ja siten haavoittuvia.

Uteliaisuus kannattaa

Vanhuus alkaa, kun uteliaisuus on kadonnut. José Saramago

Uteliaisuudella on tutkimuksissa todettu olevan monia hyviä vaikutuksia.

Uteliaisuus pitää sinut nuorena. Tutkimukset osoittavat, että ihmetyksen tunteen ylläpito koko elämän ajan auttaa ihmisiä pysymään nuorina. Tunnemme varmaan kaikki hyvinvoivia vanhoja ihmisiä, jotka virkeinä seuraavat maailmaa ja sen menoa ympärillään. Korkea uteliaisuus lisää pitkä iän todennäköisyyttä.

Dagny Carlsson on kova täti. Niin 107-vuotias ruotsalainen kuvailee itseään blogissaan.

Hän aloitti sen kirjoittamisen 99-vuotiaana. Silloin hän sai ensimmäisen tietokoneensa sisarenpojaltaan ja meni tietokonekurssille.

Nyt 107-vuotias Carlsson on tiettävästi maailman vanhin bloggaaja. Tähän mennessä hän on kirjoittanut yli 30 000 tekstiä, joilla on ollut lähes neljä miljoonaa lukijaa

”Täytyy myös seurata, mitä maailmassa tapahtuu, jotta asioista voi keskustella. Jos ei pysy mukana, ei pysty juttelemaan ihmisten kanssa.”

Korkean ikänsä salaisuudeksi Carlsson on kertonut hyvät geenit ja uteliaisuuden.  (Lainaukset sanomalehti Kalevasta 22.11.2019 )

Uteliaisuus auttaa oppimaan. On vahvaa näyttöä siitä, että uteliaisuus auttaa sinua muistamaan paremmin uutta tietoa. Mitä uteliaampi olet jostakin asiasta, sitä todennäköisemmin muistat sen.  ”Uteliaisuus näyttää siirtävän aivot tilaan, jossa se on valmis vastaanottamaan ja oppimaan mitä tahansa tietoa”, sanoo erästä tutkimusta johtanut professori Matthias Gruber Kalifornian yliopistosta.

Aivokuvaukset osoittivat, että uteliaisuuden herätessä myös ihmisten mielihyväkeskus aktivoitui. Se viittaa siihen, että uteliaisuus on ihmiselle palkitsevaa.

Uteliaisuus lisää onnekkuutta. Onni ei tapahdu tyhjiössä. Onnekkuus lisääntyy, kun lähdet kotoa. Ole utelias, sano kyllä kutsuille, kokeile uusia harrastuksia, tapaa uusia ihmisiä.

 Onnekkaat ihmiset ovat taitavia luomaan ja huomaamaan sattuman tuomia mahdollisuuksia ja toimimaan niiden mukaan. He tekevät tätä eri tavoin, verkostoitumalla, omaksumalla rennon otteen elämään ja olemalla avoin uusille kokemuksille. He pyrkivät maksimoimaan sattuman mahdollisuudet.

Uteliaisuus on luovuuden perusta.  Kaikki maailman suurimmat innovaattorit, keksijät ja tiedemiehet ovat intohimoisen uteliaita ja joskus jopa tungettelevia tai ärsyttäviä. He lähestyvät tilanteita ja ongelmia avoimella, lapsenomaisella mielellä, jota ei rajoita jäykkyys tai ennakkoluulot. Uteliaisuuden innoittamana he kysyvät hulluja kysymyksiä ja löytävät niiden avulla täysin uudenlaisia ratkaisuja.

Uteliaisuus edistää henkilösuhteita. Kun olet aidosti kiinnostunut ja utelias toisen ihmisen elämästä, sinulla on paremmat mahdollisuudet luoda hyvä ja vakaa henkilösuhde häneen.

Uteliaisuutta voi kehittää

Jos toteat, että olet kadottanut aikaisemman lapsenomaisen kiinnostuksesi elämään ja sen tapahtumiin, ei hätää. Uteliaisuutta on mahdollista lisätä muutamilla yksinkertaisilla keinoilla.

 

Uteliaisuus johtaa meidät jatkuvasti uusille poluille. Walt Disney

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *