Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Kirjat

Menestymisen taito

Mitä voisikaan tapahtua, jos antaisit itsellesi mahdollisuuden menestyä? Toisin kuin usein kuvitellaan, se ei vaadi satumaista tuuria tai poikkeuksellista bisnesvainua, vaan ennen kaikkea ajattelutavan muutosta. Mutta ensiksi sinun pitää selvittää, mitä elämältäsi kaipaat: mitä menestys sinulle tarkoittaa? Matti Hakanen näyttää suunnan menestyksen tielle käyden läpi kaikkiaan 21 menestymisen osa-aluetta lukuisten käytännön menetelmien ja esimerkkien kera ja luo kattavan läpileikkauksen alan uusimpaan kirjallisuuteen. Mikä merkitys lahjakkuudella ja kovalla työllä on onnistumiselle? Entä epäonnistumiselle? Yhtä ainoaa oikeaa kaavaa ei ole: menestys on meidän kaikkien ulottuvilla, jos vain haluamme tarttua siihen.

Matti Hakanen on konsultti, kouluttaja ja verkostostrategioiden kehittäjä, jolla on mittava kokemus yritysten asiantuntijatehtävistä. Tietokirjojen kirjoittamisen lisäksi hän pitää suosittua Onnistumisen taito -blogia, jossa käsitellään laajasti onnistumiseen ja menestymiseen liittyviä aiheita.

Pk-yrityksen strategiatyö

Perusteos strategiatyöstä kaikille aiheesta kiinnostuneille: Pk-yrityksen strategiatyö – Menestystekijöinä tieto, luovuus ja oppiminen (Multikustannus 2007).

Kirja perustuu käytännön kokemuksiin kymmenien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kirjan pääkohderyhmä on johto ja avainhenkilöstö niissä yrityksissä, joissa on toimiva johtoryhmä tai ryhmä henkilöitä, jotka yhdessä yrittäjän tai toimitusjohtajan kanssa osallistuvat aktiivisesti yrityksen liiketoiminnan pohtimiseen, uudistamiseen ja kehittämiseen. Kirjassa esitetyt toimintamallit, menettelyt ja esimerkit koskettelevat enimmäkseen juuri tähän kohderyhmään kuuluvien yritysten todellisuutta ja käytäntöjä.

Kirja verkoston luomiseen, kehittämiseen ja johtamiseen

Tutkimusten mukaan 30 – 70 % verkostoitumishankkeista epäonnistuu. Jos yritys ei tiedä, mitä se tavoittelee kumppanuudella tai liiketoimintaverkolla, mahdollisuudet onnistua yhteistyössä ovat pienet. Yhdeksi tärkeimmistä onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, verkostosuhteen menestystekijäksi, olemme todenneet verkostoitumiseen liittyvän strategiatyön. 

Vasta kun jokaisella verkostoon liittyvällä organisaatioilla on selkeä oma tahtotila verkostosuhteilleen ja verkoston yritykset yhdessä rakentavat itselleen koko verkoston strategian, verkostoitumisesta voidaan alkaa odottaa jo tuloksiakin. Kirja auttaa lukijaa tällä tiellä ymmärrystä lisäten ja konkreettisia toimintatapoja esitellen.

Onnistumisen taito – 7 väylää parempaan golfiin ja bisnekseen

Keväällä 2012 ilmestynyt kirja yhdistää bisneksen ja golfin pelaamisen uudesta näkökulmasta.

Kirjan keskeinen idea perustuu siihen havaintoon, että sekä golfissa että bisneksessä on nähtävissä useita yhteisiä teemoja, osa-alueita. Näiden teemojen merkityksen ymmärtäminen  ja niihin liittyvien taitojen ja osaamisen kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia lisätä  onnistumisia sekä golfin että bisneksen piirissä.