Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Pk-yrityksen strategiatyö

Perusteos strategiatyöstä kaikille aiheesta kiinnostuneille: Pk-yrityksen strategiatyö – Menestystekijöinä tieto, luovuus ja oppiminen (Multikustannus 2007).

Hinta nyt vain 5.50 euroa.

Kirja perustuu käytännön kokemuksiin kymmenien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kirjan pääkohderyhmä on johto ja avainhenkilöstö niissä yrityksissä, joissa on toimiva johtoryhmä tai ryhmä henkilöitä, jotka yhdessä yrittäjän tai toimitusjohtajan kanssa osallistuvat aktiivisesti yrityksen liiketoiminnan pohtimiseen, uudistamiseen ja kehittämiseen. Kirjassa esitetyt toimintamallit, menettelyt ja esimerkit koskettelevat enimmäkseen juuri tähän kohderyhmään kuuluvien yritysten todellisuutta ja käytäntöjä. (Sisällysluettelo)

Kirja antaa yritysten johdolle tietoa ja virikkeitä tulokselliseen strategiatyöhön. Se kuuluu jokaisen  strategiatyön kanssa tekemisissä olevan käsikirjastoon.

Se on tarkoitettu lähinnä keskisuurten ja pinten yritysten johtajille ja avainhenkilöille, mutta se avaa uusia ajattelupolkuja myös suurempien yritysten strategiatyötä tekeville sekä kaikille yrittäjille ja muille strategiakysymyksistä kiinnostuneille. Käytännön esimerkit konkretisoivat strategiatyön eri osa-alueita.  Kirja tuo strategiatyön käsitteiden tasolta konkreettiseen ja käytännölliseen yritysmaailmaan.

Kirja, johon kannattaa tutustua.

Voit tilata kirjan alla olevalla tilauslomakkeella.  Huom! Kirjaa myydään ainoastaan PDF-formaatissa ja se lähetetään sähköpostitse.