Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Kirja verkoston luomiseen, kehittämiseen ja johtamiseen

Verkostojen strategiat. Menesty yhteistyössä. (Edita 2007)

Kirjan hinta nyt vain 4.50 euroa (+lähetyskulut).

Tutkimusten mukaan 30 – 70 % verkostoitumishankkeista epäonnistuu. Jos yritys ei tiedä, mitä se tavoittelee kumppanuudella tai liiketoimintaverkolla, mahdollisuudet onnistua yhteistyössä ovat pienet. Yhdeksi tärkeimmistä onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, verkostosuhteen menestystekijäksi, olemme todenneet verkostoitumiseen liittyvän strategiatyön. Vasta kun jokaisella verkostoon liittyvällä organisaatioilla on selkeä oma tahtotila verkostosuhteilleen ja verkoston yritykset yhdessä rakentavat itselleen koko verkoston strategian, verkostoitumisesta voidaan alkaa odottaa jo tuloksiakin. Kirja auttaa lukijaa tällä tiellä ymmärrystä lisäten ja konkreettisia toimintatapoja esitellen.

Kirjan taustana ovat kirjoittajien omat kokemukset viimeisten 10–20 vuoden ajalta erityyppisistä verkoista ja verkostoista. Näistä kokemuksista on noussut halu ymmärtää, miksi niin monet yhteistyösuhteet epäonnistuvat ja miksi huippuesimerkit onnistumisista ovat harvinaisia.

Kirjassa yhdistetään näitä kokemuksia ja teoriaa, toisaalta verkoista ja kumppanuuksista, toisaalta yritysten ja verkostojen strategiatyöstä. Se antaa laajan yleiskatsauksen verkostoitumiseen ja verkostojen johtamiseen, mutta painopiste on verkostoihin ja kumppanuuksiin liittyvissä strategioissa ja strategiatyössä.  Teoksessa perehdytään muun muassa erilaisiin verkostomuotoihin, verkoston rakentamiseen ja johtamiseen, yrityksen sisäiseen verkostostrategiaan ja muodostettavan verkoston strategiaan sekä niiden sisältöön ja laatimiseen. (Sisällysluettelo)

Suomalaisen verkostotutkimuksen ja – kirjallisuuden päähuomio on tähän asti kohdistunut kärkiyritysvetoisiin tuotannollisiin toimittajaverkostoihin.  Olemme tässä teoksessa huomioineet myös kumppanuuksien, palvelualan ja monenkeskisten yritysverkostojen olosuhteet ja tarpeet.

Kirjan tavoitteena on auttaa lukijoita ymmärtämään strategian olennainen rooli yrityksen verkostoitumiseen liittyvänä menestystekijänä. Verkostoitumisen nykyisen painoarvon huomioiden verkostosuhteiden ottaminen mukaan yrityksen strategiatyöhön on välttämätöntä. Toisaalta ilman selkeää yhteistä päämäärää ja yhteisiä toimintaperiaatteita ei millään kumppanuudella tai liiketoimintaverkolla ole mahdollisuutta onnistua. Verkostosuhteet tarvitsevat strategian ja strategiatyötä. Kirjan avulla annamme yrityksissä tai verkostoissa toimiville henkilöille ajatuksia, malleja ja työkaluja verkostoitumiseen liittyvän strategiatyön tekemiseen.

Kirja on suunnattu ennen kaikkea yrityksille ja niiden avainhenkilöille, joiden toimintaan verkostosuhteiden rakentaminen ja kehittäminen jo nyt kuuluu kiinteänä osana tai joiden näköpiirissä on verkostoitumisen roolin merkittävä lisääminen yrityksen toiminnassa.

Kirja sopii erinomaisen hyvin myös verkostojen rakentamista tukeville rahoittajille, kehitysyhtiöille, erilaisille elinkeinokehitystä tukevien välittäjäorganisaatioitten päättäjille sekä tähän kehitykseen osallistuville yrittäjille. Teos soveltuu hyvin oppilaitoksille verkostoitumisen opettamisen perusteokseksi.

Tilaa kirjaa alla olevalla tilauslomakkeella.