Strategia on henkiloston saamista mukaan vision toteuttamiseen