Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Hyväkään strategia ei toteuta itse itseään. Henkilöstö ei välttämättä aina ymmärrä, mikä uudessa strategiassa on niin erinomaista. Minne olemme menossa, ja ennen kaikkea: mitä tämä merkitsee minun kannaltani?

Strategian paradoksi on: Jos strategiaa ei käsitetä, sitä ei voi jalkauttaa.

 

 

 

 

Strategiatyön yleisin ongelma yrityksissä on, etteivät strategiatyöskentely ja jokapäiväinen operatiivinen toiminta kohtaa toisiaan. Strategiatyö elää omaa elämäänsä, ja sen vaikutus yrityksen toimintaan jää lopulta hyvin vähäiseksi. Mitään muutoksia ei käytännössä juuri tapahdu. Henkilöstölle uusi strategia jää hämäräksi. Yksi onnistuneen strategiatyön ongelmista onkin löytää keinot, joilla strategiat saadaan toteutettua.

 Jos yrityksessä on kymmenen työntekijää, niin kymmenen ihmistä pitää saada mukaan, ja jos yrityksessä on 34 000 työntekijää, niin sitten 34 000 ihmistä täytyy saada mukaan. – Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta

 Motivaatio syntyy tunteesta, että voi vaikuttaa asioihin. Strategian onnistumisen peruslähtökohtia on, että mahdollisimman suuri osa henkilöstöstä pääsee vaikuttamaan strategian pohtimiseen ja muotoiluun. Henkilöstön mukaanotto laajasti antaa myös prosessiin siinä tarvittavaa ensikäden tietoa, esimerkiksi asiakasrajapinnan heikoista signaaleista, jotka on otettava huomioon tulevaisuutta rakennettaessa.

Viestintä on olennainen osa strategian toimeenpanoa. Jotta yrityksessä työskentelevä ihminen voi toteuttaa strategiaa omassa työssään, hänen pitää tuntea strategia, tietää sen sisältö ja liittymät omaan työhönsä. Näin syntyvä ymmärrys strategian merkityksestä on lähtökohta strategian toimeenpanolle.

 Faktat eivät riitä. Työntekijöiden pitää nähdä ajatuksenjuoksu strategian takana. selittäkää strategia niin, että se vetoaa tunteisiin yhtä lailla kuin järkeen. – Martin Eppler, St. Gallenin yliopisto

 Strategian kohtalo ratkaistaan lopullisesti sen toteutusvaiheessa. Kun tavoitteet on asetettu ja suunnitelmat tehty, on käytännön toteutuksen aika. Mistä strategian toteutuksessa ja toimeenpanossa on kysymys? Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että strategian toteutus on toimintaa strategian mukaisesti kaikilla yrityksen tasoilla. Strategian toteuttamista on kaikki mitä yrityksessä tehdään. Jos yritys muuttaa strategiaansa, tarvitaan muutosta myös toiminnassa. Strategian arkipäiväistäminen tarkoittaa, että strategiatyö on jatkuva ja olennainen osa yrityksen johtamista ja toimintaa, että visio ja strategia ymmärretään koko henkilöstön piirissä ja että strategia on lähellä kaikkien jokapäiväistä työtä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *