Menestymisen taito

Rakenna oma polkusi menestykseen ja löydä uusia keinoja palkitsevaan elämään 

Keskittyminen on tärkeä taito, jos haluaa menestyä maailmassa. Käytännössä, omassa toiminnassamme ja työssämme, keskittymisen puute on kuitenkin yleinen ongelma.

Erään tutkimuksen mukaan ihmisen keskimääräinen keskittymisen aikajänne on kahdeksan sekuntia. Se on sekunnin lyhyempi kuin kultakalalla! Aikajänne määriteltiin ajaksi, jonka voi keskittyä tulematta häirityksi. Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on sanonut tähän tutkimukseen liittyen, että lähitulevaisuudessa todellinen niukka hyödyke on ihmisten keskittymiskyky.

Psykologi David Rock on puolestaan todennut kirjassaan, että olemme todella keskittyneet työhömme keskimäärin vain kuusi tuntia viikossa, vaikka vietämme työssä yleensä noin 40 tuntia.

Mutta keskittymiskykyä on mahdollista kehittää. Yksi tapa on oppia tekemään syvää työtä. Käsitteen on tuonut esiin apulaisprofessori, tohtori Cal Newport kirjassaan Deep Work.

Mitä on syvä työ

Syvä työ, deep work, tarkoittaa työskentelyä keskittyneessä tilassa, ilman ulkoisia tai sisäisiä häiriötekijöitä.

Silloin ihmisen henkinen kapasiteetti on kokonaan käytössä. Pystyt suorituksiin, joita jälkeenpäin ihmettelet ja joita muutkin hämmästelevät.

Se on työskentelyä, jossa pystyt parissa tunnissa saavuttamaan tuloksia, jotka normaalioloissa vaatisivat koko päivän työntekoa. Ja tulokset ovat kauttaaltaan korkeatasoisempia, kuin mihin kykenet tavallisesti.

Miksi sitten emme jatkuvasti työskentele tällä tavalla?

Syvä työ on työtä, joka vaatii aikaa, keskittymistä ja huomion suuntaamista yhteen tiettyyn, kokonaisuuden kannalta oleelliseen kohteeseen ilman häiriöitä tunnin, puolentoista ajan. Ei kuulosta helpolta.

Syy on ilmeinen. Emme pysty siihen, koska tarkkaavaisuuttamme ja keskittymistämme häiritsevät niin monet ulkopuoliset tekijät. Tällaisia ovat sosiaalisen median monet muodot, ilmoitukset ja hälytykset, yhteysvälineet ja viestit, sähköposti, muut ihmiset, Whatsupp, Slack, mitä kaikkea niitä nykyään onkaan.

Tällaisissa olosuhteissa pystyy tekemään vain syvän työn vastakohtaa, pinnallista työtä. Pinnallinen työ ei ole älyllisesti vaativaa ja sitä tehdään yleensä huonosti keskittyneenä. Usein sitä tehdään samaan aikaan kun tehdään muita asioita, niin sanottua multitaskausta. Pinnallinen työ ei luo merkittävää lisäarvoa.

Todellinen menestys syntyy vasta kun keskitymme yhteen asiaan kerrallaan.

Luomme myös itse itsellemme erilaisia häiriötekijöitä omilla tavoillamme ja tottumuksillamme. Niistä eroon pääseminen on eräs ehto syvän työn edellytykselle.

Syvä työ on taito, jota voit harjoitella tekemään paremmin ajan myötä, samoin kuin esimerkiksi meditaatio tai mindfulness.

Siihen on olemassa selvät säännöt, jotka koskevat työnteon olosuhteita ja lähtökohtia.

Syvä työ ja flow-tila

Syvä työ on lähellä käsitettä flow, jonka on tuonut esiin psykologi Mihaly Csikszentmihalyi.

Omassa kirjassaan Newport viittaa Mihaly Csikszentmihalyin kirjaan Flow. Hän sanoo: ”Syvä työ on toimintaa, joka sopii hyvin flow-tilan luomiseen”.

Syvän työn edellytykset ovat käytännössä lähes identtiset flow-tilan edellytysten kanssa.

Flow (optimaalinen kokemus, virtauskokemus) on tila, jossa tunnet hallitsevasi sen mitä teet, suoritat tehtäväsi tehokkaasti ja olet parhaimmillasi.  Flow-tilan kokeneet tietävät sen aikaansaaman mahtavan tunteen: kaikki tuntuu sujuvan kuin itsestään.

Jos pystyisimme toimimaan koko ajan flow-tilassa, tehokkuutemme ja tuloksemme moninkertaistuisivat. Flow-tilan vaikutukset suorituskykyyn ovat hämmästyttäviä. Csíkszentmihályi on tutkimuksissaan todennut ihmisten olevan onnellisimmillaan juuri tällaisina flow-tilaksi kutsuttuina hetkinä elämässään.

Syvän työn säännöt

Cal Newport on kirjassaan tuonut esiin neljä sääntöä, joita voi soveltaa elämässäsi. Ne auttavat sinua käyttämään enemmän aikaa henkiseen keskittymiseen ja vaikeiden ongelmien ratkaisemisiin.

Sääntö nro1. Tee työtä syvällisesti.

Ajatuksena ei ole vain korostaa tällaista työtä ja tapaa käyttää aikaasi. Tavoitteena on luoda rutiineja ja rituaaleja, jotka auttavat suunnittelemaan työaikasi sellaiseksi, joka minimoi ajan ja energian menetykset vähemmän tärkeisiin asioihin ja maksimoi ajan, jonka vietät työskennellessäsi tärkeimpien tavoitteidesi saavuttamiseksi. Newportin mukaan on useita erilaisia lähestymistapoja syvän työn ajoittamiseen, mukaan lukien luostarimainen lähestymistapa, bimodaalinen lähestymistapa ja rytminen lähestymistapa.

Sääntö nro 2. Hyväksy ikävystyminen.

Sinun täytyy vieroittaa mielesi riippuvuudesta häiriötekijöistä. Tämä ei tarkoita vain taukojen pitämistä kaikista asioista, kuten sosiaalinen media, joiden tiedät keskeyttävän syvän työsi. Sinun on pidettävä taukoja myös työstäsi, vaikka se olisi syvää työtä. Tämä sisältää joitain meditaation ideoita, mutta perusajatus on, että mitä enemmän annat mielesi vaeltaa, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on törmätä upeisiin ideoihin.

Sääntö nro 3. Irtaannu sosiaalisesta mediasta.

Sosiaalinen media kaikkine siihen liittyvien oheistoimintoineen ja -ilmiöineen on täydellistä keskittymistä vaativan syvän työn vihollinen numero 1. Mitä täydellisemmin pääset eroon sosiaalisen median eri muodoista, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on päästä syvään työhön sisään. Tietysti joiden töiden luonne ja sisältä edellyttävät sosiaalisen median käyttöä, mutta silloin se on pystyttävä rajaamaan vain käsillä olevaan työhön.

Sääntö nro 4. Vähennä pinnallista työtä.

Syvän työn taustalla oleva käsite ei tarkoita kovempaa työskentelyä, se tarkoittaa itse asiassa pinnallisen työn määrän leikkaamista aikataulustasi. Emme voi täysin poistaa kokouksia ja sähköposteja, mutta voimme usein ryhmitellä tämäntyyppisen työn ja selvittää tapoja minimoida niihin menevä aika. Pinnallinen työ voi myös tuntua tyydyttävältä ja palkitsevalta, mutta se ei edistä luovuutta ja auttaa harvoin saavuttamaan tärkeitä pitkän aikavälin tavoitteita.

Syvän työn rajat

Aika, jonka syvään työhön voi käyttää, riippuu täysin yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Joidenkin ihmisten yhtäjaksoinen keskittymiskyky on kaksi tuntia, kun taas toiset pystyvät keskittymään vain 20–25 minuuttia ilman häiriötekijöitä. Kun aloittaa syvän työn harjoittelun, se voi alkaa lyhyistä 15 minuutin istunnoista ja jatkua sitten vähitellen pidempään.

Enimmäisajaksi, jonka voi käyttää joka päivä syvään työhön, on todettu 4 tuntia. Pääsyy tähän on se, että ihmisen henkiset voimavarat eivät riitä pysymään keskittyneenä tämän pidempään. Meillä kaikilla on vain rajallinen tahdonvoima.

Se, mihin päätämme keskittyä ja minkä päätämme jättää huomiotta, vaikuttaa ratkaisevasti elämämme laatuun. Cal Newport

Keskittymisestä ja flow-tilasta menestymisen osatekijöinä voit lukea kattavammin kirjassa Menestymisen taito.  Voit ostaa kirjan kaikista tunnetuimmista verkkokirjakaupoista, esimerkiksi tästä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *